Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

ZALEGŁA SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE OPAKOWAŃ ZA LATA 2011-2014:

 

  • SPRAWOZDANIA OPAK:

 

Sprawozdania OPAK za lata 2011-2014 składamy na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz.U. 2005 nr 4 poz. 30)

Sprawozdawczość ta dotyczy:

OPAK-1 – dotyczy wytwórcy opakowań, informuje o masie wytworzonych opakowań - "puste" opakowania,

OPAK-2 – dotyczy importera opakowań oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, informuje o masie opakowań przywiezionych z zagranicy - "puste" opakowania,

OPAK-3 – dotyczy eksportera opakowań i produktów w opakowaniach oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach, informuje o masie wywiezionych opakowań za granicę - "puste" opakowania + opakowania wraz z produktem

Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).


Sprawozdania OPAK za lata 2011-2014 można zamówić za pośrednictwem tego portalu.

Wystarczy założyć konto, zalogować się i wypełnić prostą tabelę.

Sprawozdanie otrzymają Państwo gotowe do wydruku i wysłania do Urzędu Marszałkowskiego.

ZAMÓW SPRAWOZDANIE


Korzyści:

  • Pewność prawidłowego sporządzenia sprawozdania OPAK zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
  • Oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na zapoznanie się z przepisami wykonawczymi.
  • Wywiązanie się z ciążącego na firmie obowiązku sprawozdawczego w zakresie opakowań.

Jeśli sprawozdanie OPAK to także Twój obowiązek pozwól nam sobie pomóc w jego realizacji!

 

Regulamin zamawiania sprawozdań OPAK za lata 2011-2014 za pośrednictwem portalu OPAKI.PL wraz z Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2


Więcej informacji:

Sławomir Przygoda
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
502 066 027

Jak zrealizować obowiązek sprawozdawczy w zakresie OPAK za rok 2015?

 


 

  • SPRAWOZDANIA OŚ-OP1

Sprawozdania OŚ-OP1 za lata 2011-2014 składamy na wzorze określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (
Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775)

Sprawozdawczość ta dotyczy Przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach, którzy nie realizują obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań).

W takim przypadku Przedsiębiorca powinien złożyć sprawozdanie OŚ-OP1 informujące o wysokości należnej opłaty produktowej za opakowania produktów wprowadzonych na teren kraju.

Obowiązek ten reguluje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).

Sprawozdanie OŚ-OP1 należy złożyć do właściwego, ze względu na siedzibę firmy, urzędu marszałkowskiego. Na konto danego urzędu należy także uiścić wyliczoną wysokość opłaty produktowej.

Za każdy dzień zwłoki w uiszczeniu opłaty produktowej należy naliczyć odsetki podatkowe. 
Zatem im szybciej złożą Państwo sprawozdania OŚ-OP1 i uiszczą opłatę produktową tym mniejsze odsetki zapłacą Państwo za zwłokę.

Jeśli sprawozdanie OŚ-OP1 to także Twój obowiązek pozwól nam sobie pomóc w jego realizacji!

Zamów sprawozdanie OŚ-OP1 jeśli:

  • Nie wiesz jak poprawnie wypełnić sprawozdanie OŚ-OP1 i wyliczyć swego rodzaju karę jaką jest opłata produktowa?
  • Chcesz mieć „czyste konto” na wypadek kontroli?
  • Kontrola WIOŚ wykazała konieczność złożenia zaległych sprawozdań OŚ-OP1 i uzupełnienia zaległości, z którymi związana jest opłata produktowa?


Regulamin zamawiania sprawozdań OŚ-OP1 za lata 2011-2014


Więcej informacji:

Sławomir Przygoda
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
502 066 027

Jak zrealizować obowiązek sprawozdawczy w zakresie OŚ-OP1 za rok 2015?