Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 

Jakie akty prawne opisują sprawozdania OPAK i OŚ-OP1?

 

sprawozdanie opak

Obowiązek składania sprawozdań OPAK do roku 2014 regulowała:

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 63, poz. 638 ze zm.)

Obowiązek składania sprawozdań OŚ-OP1 do roku 2014 regulowała:

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (T.J. Dz.U. 2007 roku nr 90, poz. 607 ze zm.)

Za rok 2015 i lata kolejne obowiązek sprawozdawczy w tym zakresie reguluje:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888)

 

Pamiętaj także o innych zobowiązaniach m.in. takich jak ewidencja opakowań.

 

Sprawozdanie OPAK:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30) – za lata 2011- 2014.

Sprawozdanie OŚ-OP1:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775) – za lata 2011-2014.

Roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata 2015-2016:

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz.U. 2016 poz. 182)


Dokumenty, na podstawie których sporządzono  sprawozdanie OPAK, należy przechowywać przez 5 lat.
Aktualnie sprawozdawczość OPAK obowiązuje za lata 2011-2015. Za te lata należy złożyć sprawozdania OPAK, jeśli nie były dotychczas składane.

Czy sprawozdania OPAK to także Twój obowiązek? Sprawdź.