Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE OPAKOWAŃ ZA LATA 2015-2016

17 lutego 2016 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 Dz.U. 2016 poz. 182. Rozporządzenie to wprowadziło nowe sprawozdanie, które zastąpi dotychczasowe sprawozdania OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3 oraz OŚ-OP1.

Nowy wzór sprawozdania obowiązuje od 17 lutego 2016 r. Oznacza to, iż sprawozdanie dotyczące roku 2015 złożymy już na nowym wzorze do dnia 15 marca 2016 r.

Kogo dotyczy?

 • wytwarzających opakowania,
 • importujących opakowania lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • eksportujących opakowania lub dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • eksportujący produkty w opakowaniach lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach.

Sprawozdanie składa się z następujących elementów:

 1. Masa wytworzonych opakowań
 2. Masa przywiezionych z zagranicy opakowań
 3. Masa wywiezionych za granicę opakowań
 4. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 5. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 6. Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 7. Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po tych opakowaniach oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.
 8. Informacje o masie i rodzaju odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi, w tym termicznemu przekształcaniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii.
 9. Informacje o wysokości należnej opłaty produktowej.
 10. Informacja o sposobie wykonania przez wprowadzającego w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszt.
 11. Informacja o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty.

 

Regulamin dotyczący zamawiania ROCZNEGO SPRAWOZDANIA  O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

 

Aby zamówić sprawozdanie prosimy o kontakt:

Sławomir Przygoda
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
502 066 027

Zgodnie z art. 45 ust 1. Ustawy przedsiębiorcy są zobowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznych sprawozdań: