Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Firma Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. powstała w 2002 roku w odpowiedzi na nowe uregulowania prawne, które nałożyły na Przedsiębiorców odpowiedzialność za odpady opakowaniowe powstałe z wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach. Podstawę prawną do założenia Spółki stanowiła ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (T.J. Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz 607, ze zm.).

Krajowy System Recyklingu

Schemat działania Spółki

USŁUGI:


Przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Szkolenia

Audyt Produktowy

Konferencja Logistyka Odzysku

Przejęcie obowiązku prowadzenia działań edukacyjnych

Przeczytaj także:

Wiarygodność firmy Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Więcej informacji o firmie