Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
ul. Krzywoustego 82-86
51-166 Wrocław

http://www.ekocykl.org

Adres do korespondencji:

ul. Modlińska 129
03-186 Warszawa

NIP 895-17-79-211
REGON 932832615

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000135250

Kapitał zakładowy: 2 500 000 zł, wpłacony w całościW razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Sławomir Przygoda
502 066 027
slawomir.przygoda@ekocykl.org